Ana Sayfa Eğitim 15 Kasım 2023 50 Görüntüleme

Ege Üniversitesi, Özbekistan ile bilim diplomasisi ağını güçlendiriyor

YÖK başkanlığında, EÜ koordinatörlüğünde, “II. Özbekistan-Türkiye EğitimForumu” Semerkant’ta gerçekleştirildiEge Üniversitesi, Özbekistan ile bilim diplomasisi ağınıgüçlendiriyor* Birincisi geçen yıl İzmir’de Özbekistan’dan 33, Türkiye’den 56üniversitenin katılımı ile Ege Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen“Türk- Özbek Eğitim Forumu”nun ikincisi Semerkant’ta gerçekleştirildi.Her iki ülkeden bilim insanlarını bir araya getiren forumda, Türkiye veÖzbekistan üniversiteleri arasında akademik iş birlikleri, iş ve stajimkânları, eğitim öğretim ve araştırma geliştirme altyapılarınınpaylaşılması konuları masaya yatırılarak ikili iş birliği protokolleriyapıldı.* YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Türkiye ile Özbekistanarasında yükseköğretimle ilgili forumunun ikincisini yapıyoruz. Buforumla maksadımız Türkiye ve Özbekistan üniversitelerininidarecilerini bir araya getirmek ve her iki ülkenin üniversiteleriarasında ortak iş birliğini daha ileri taşımaktır” dedi.*Rektör Prof. Dr. Budak, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep TayyipErdoğan ve Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın ŞevketMirziyoyev’in liderlik ettiği ‘her alanda stratejik iş birliği’ vizyonuçerçevesinde kardeş Özbekistan ile aramızdaki iş birliğinin her alandagelişmesine büyük önem veriyoruz. İki kardeş devletin yükseköğretimkurumları olarak bilim ve eğitim alanında birlikte ilerleyeceğiz” dedi.*Türkiye ile Özbekistan arasında yükseköğretimde iş birliğineilişkin “Uygulama Mutabakat Zaptı” imzalandıİZMİR(Ege Ajans)- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) başkanlığında, EgeÜniversitesi koordinatörlüğünde, Taşkent Devlet Ulaşım Üniversitesi evsahipliğinde “Bilimsel İş Birliği İçin Teknolojik Toplumsal Fayda veSürdürülebilir Hedefler” başlığıyla “II. Özbekistan-Türkiye Eğitim Forumu”gerçekleştirildi. Foruma Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar,Özbekistan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Odil Abdurakhmanov, EgeÜniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın yanı sıra Türkiye ve Özbekistan yükseköğretim kurumlarının rektörleri ve farklı disiplinlerden bilim insanlarıkatıldı.YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye ve Özbekistan arasındayürütülen bilim diplomasisinin her iki ülkenin gelişimine nitelikli katkısağladığını vurgulayarak, üniversiteler arasında yapılacak ikili iş birlikleriniteşvik ederek desteklediklerini söyledi. Taşkent Devlet Ulaşım Üniversitesi ileEge Üniversitesinin ev sahipliğinde “Bilimsel İş Birliği İçin TeknolojikToplumsal Fayda ve Sürdürülebilir Hedefler” temasıyla gerçekleştirilenyükseköğretimle ilgili forumuna katılmak üzere Özbekistan’a geldiğini ifadeeden YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bu forumun iki kardeş ülke arasındakiilişkilerin daha da geliştirilmesine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.Forumun ikinci kez düzenlendiğini söyleyen YÖK Başkanı Prof. Dr. ErolÖzvar, “Bu forumla maksadımız Türkiye’nin ve Özbekistan’ın üniversitelerininidarecilerini bir araya getirmek ve her iki ülkenin üniversiteleri arasında ortak işbirliğini daha ileri taşımaktır” dedi.Forumda rektörlerin üniversiteler arasındaki iş birliği imkânlarınımüzakere ederek ciddi anlaşmalar imzaladıklarını kaydeden YÖK Başkanı Prof.Dr. Erol Özvar, “Bu iş birliğiyle temel hedefimiz iki ülke arasındayükseköğretime dair var olan ilişkileri daha ileriye taşımak, her iki ülkedeöğretim elemanı ve öğrenci hareketliliğini yeni bir seviyeye getirmek,üniversitelerimizin araştırma kapasitelerini bir araya getirerek ortak projelerüretmektir. Bu forum aslında iki ülkenin üniversiteleri arasında bilimsel veteknolojik anlaşmaları ve iş birliğini daha da ileri taşıyor. Biz burada rektörler,öğretim elemanları ve idareciler olarak ciddi bir etkileşim meydana getiriyoruz”diye konuştu.Türkiye ile Özbekistan arasında “Uygulama Mutabakat Zaptı” imzalandıBundan sonraki forumun Türkiye’de düzenleneceğini ifade eden YÖKBaşkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bugün burada imzaları atılan projelerinsonuçlarının Türkiye’deki forumda değerlendirileceğini belirterek, “İnanıyorumki Türkiye ile Özbekistan arasında yürütmekte olduğumuz yükseköğretime dairiş birliklerimizi daha ileri noktaya bu anlaşmalar vesilesiyle taşımış olacağız.Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Özbekistan Yükseköğretim KuruluBaşkanlığı arasında yükseköğretim alanındaki ikili iş birliğimizingeliştirilmesine dair ‘Uygulama Mutabakat Zaptı’ imzaladık. İmzaladığımızMutabakat Zaptıyla birlikte, Türkiye ve Özbekistan arasında yükseköğretimalanındaki iş birliğimiz yeni alanlarla devam edecek. Yüksek lisans ve doktoraprogramları öncelikli hedeflerimiz arasında yer alacak” dedi.“Akademik iş birliklerimizi geliştirilerek daha ileri noktaya taşıyacağız”Forumun açılışında konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. NecdetBudak, multidisipliner ve güçlü bir ekiple foruma katıldıklarını ifade ederek,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleri ve YÖK Başkanı Prof. Dr.Erol Özvar’ın liderliğinde başlatılan Özbekistan üniversiteleri ile akademik iş birliklerinin geliştirilerek daha ileri noktaya taşınması için yeni adımlarattıklarını söyledi.Rektör Prof. Dr. Budak, “Yükseköğretim Kurulu’muzun Başkanlığında,Ege Üniversitemiz koordinasyonunda Türk-İslam dünyasının kadimşehirlerinden Semerkant’ta Taşkent Devlet Ulaşım Üniversitesi ev sahipliğindedüzenlenen ‘İkinci Özbekistan-Türkiye Eğitim Forumu’nda bir araya gelmektenmutluluk duyuyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Türkiye CumhuriyetiCumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan CumhuriyetiCumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev’in liderlik ettiği ‘her alanda stratejikiş birliği’ vizyonu çerçevesinde; köklü tarihi, zengin kültürel değerleri veekonomik potansiyeliyle bölgesel barış ve istikrar için önemli bir konumdabulunan kardeş Özbekistan ile aramızdaki iş birliğinin her alanda gelişmesinebüyük önem veriyoruz. Bu kapsamda, Türk yükseköğretiminde örnek biruygulama olan Yükseköğretim Kurulu’nun koordinasyonunda Üniversitemiz veTaşkent Devlet Ulaşım Üniversitesi ev sahipliğinde 09-10 Haziran 2022tarihlerinde ilk kez Türk-Özbek Teknik Yükseköğretim Kurumları Forumudüzenlendi ve bu Forum’da iki ülkenin yükseköğretim kurumlarının temsilcileribir araya geldi. Foruma, Özbekistan’dan 33, Türkiye’den 56 üniversite rektörükatıldı. İki kardeş devletin bilim insanlarının bir araya geldiği forum Türkiye veÖzbekistan arasındaki ikili iş birliklerinin gelişmesi için başarılı sonuçlar eldeedilmesini sağladı. Özbekistan üniversiteleri ve üniversitemiz arasında 60’ınüzerinde ikili protokol imzalandı. Birinci Forum’u takip eden yıl içinde ise busayı 137’ye yükseldi” diye konuştu.“Küresel bakış açısıyla eğitim ve araştırmada yeni ufuklar açıyoruz”Ege Üniversitesinin; tam akredite, öğrenci odaklı, araştırma üniversitesiolduğunu, uluslararasılaşma hedefiyle yaptıkları çalışmalara her geçen günyenilerini eklediklerini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Budak, “TürkiyeCumhuriyetimizin 100 Yılında Türkiye Yüzyılı hedefleri ile uyumlu önceliklive yenilikçi adımlar atılırken Ege Üniversitesi olarak, bilimi, toplumu veülkemizi daha ileri taşıyacağımız bir geleceğin inşası için yoğun bir çaba sarfediyoruz. Küresel bakış açısıyla kaliteli eğitim ve araştırmada yeni ufuklaraçıyoruz. YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’ın YÖK’ün yeni vizyonundaifade ettiği ilkeler doğrultusunda; güçlü araştırma altyapımız, yürüttüğümüzbilim diplomasisi, ulusal ve uluslararası alanda ses getiren projelerimiz, EgeModelimiz ile Türk yükseköğretiminde bir ilk olarak hayata geçirdiğimiz çiftdiploma programlarımızla geçmişimizin mirasıyla geleceğimizi inşa ediyoruz.Bu yıl, 16-17 Ağustos tarihlerinde yine Semerkant’ta düzenlenen ve TürkDevletleri Teşkilatı Üye ve Gözlemci Devletleri Sağlık Bakanlarının katıldığı‘Sağlık Forumu’na Ege Üniversitesi olarak iştirak ettik. Sağlık alanında sonderece önemli adımların atıldığı Forum’da Özbekistan ile iş birliklerimizi sağlıkeğitimi alanında da bir üst seviyeye taşıdık. Sağlık forumunda Özbekistan SağlıkBakanlığı başta olmak üzere üniversite, akademi, enstitü ve merkezleri içeren 13farklı kurumla anlaşma imzaladık. Sağlık Forumu sonrasında lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde 5 çift diploma programının açılması ve ortaksempozyum düzenlenmesi için hazırlıklara başlandı. Bunun yanındaÖzbekistan’ın sağlıkla ilgili yükseköğretim kurumlarına yönelik tıp, dişçilikeczacılık ve hemşirelik alanlarında 50 farklı kursun açılması için temaslarkuruldu” dedi.“Her alanda stratejik ortaklıklarımızı çoğaltacağız”RektörProf.Dr.Budak,“Özbekistanüniversiteleriylegerçekleştireceğimiz uluslararası projelerin ön çalışmaları devam etmektedir.Bilindiği üzere Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi, 3 Kasım2023 tarihinde Kazakistan’ın Astana kentinde ‘Türk Devri’ temasıylatoplanmıştır. Sonuç bildirgesinde Özbekistan’ın Dönem Başkanlığını başarıylatamamladığının altı çizilerek, Türk Medeniyetinin Yükseliş Yılı olan 2023’teTürk dünyasının başarıları vurgulanmıştır. Türk Dünyası yükseköğretimkurumları olarak bizler de Türk Dünyasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine veTürk Dünyasının değerleri ile çıkarlarının bölgesel ve uluslararası alanda dahafazla tanıtılmasına yükseköğretim alanında gerçekleştirdiğimiz iş birlikleriylehizmet etmekteyiz. Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyindevurgulanan hedefler doğrultusunda Özbekistan ve Türkiye yükseköğretimkurumlarının iş birliğini güçlendirmek amacıyla Özbekistan-Türkiye EğitimForumunun ikincisini gerçekleştirmek için buradayız. Bu Forum’da MühendislikEğitimi alanında teknolojik gelişime odaklanacağız. Kurumsal sağlık sistemlerive sağlık eğitimi alanında bilimsel ve teknik bakımdan iş birliğimizi artırmayıamaçlayacağız. Eğitim, kültür ve ekonomi alanlarında stratejik ortaklıklarımızıçoğaltacağız. Tarım ve tarım teknolojileri alanında gelişmeleri birliktedeğerlendireceğiz. Bu Forumda asıl hedefimiz sürdürülebilirlik olacaktır” diyekonuştu.“İş birliklerimizin sürdürülebilir olmasını çok önemsiyoruz”Hayata geçirilen iş birliklerin sürdürülebilir olması için birlikte düşünüpbirlikte bir yol haritası çizeceklerine vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Budak, “İkikardeş devletin yükseköğretim kurumları olarak bilim ve eğitim alanında birlikteilerleyeceğiz. İlk hükümdar bilim insanı Uluğ Bey’in de ifade ettiği gibi ‘Bilimilerlemenin kapılarını açar’. Farabi’den İbn-i Sina’ya, Biruni’den Uluğ Bey’eecdadın nice büyük âlimlerinin yaptığı gibi insan odaklı bir bilim anlayışındanhareketle her daim ileriye bakan, insana ve topluma değer veren öncü kurumolarak geleceğin sağlık vizyonunu şekillendirmek için bilimin ışığında eminadımlarla ilerlemekteyiz. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde kardeşlikhukukuyla beraberce yürüteceğimiz çalışmaları da bu sürecin bir parçası olarakçok önemli buluyoruz. Aynı kültürel mirasa sahip iki ülke arasında var olangüçlü iş birliğini geliştirerek daha büyük başarılara imza atacağız. Türk-İslamdünyasının tarihi ve kültürel zenginliğiyle göz dolduran bilim kentiSemerkant’ta bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu tarihî forumunikincisinin gerçekleşmesinde ortaya koydukları hedeflerle CumhurbaşkanımızSayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Özbekistan Devlet Başkanı Sayın Şevket Mirziyoyev’e ve YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a şükranlarımı arzediyorum” dedi.Egeli akademisyenler sunum yaptıEge Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüçhan Sertöz, forumdabir sunum yaparak, Türkiye’nin tıp eğitimindeki uluslararası markası olan TıpFakültesi ile ilgili bilgi verdi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin tıpeğitimi ve araştırmaları ile sunduğu yenilikçi tanı ve tedavi yöntemleri ileAvrupa’nın referans merkezlerinden birisi olduğunu ifade eden Prof. Dr. RüçhanSertöz, Tıp Fakültesi Hastanesinin, komşu ülkeler başta olmak üzere dünyanınher noktasından en zor vakaların son durak merkezi olduğunu ve A pluskalitede sağlık hizmeti sunduğunu vurguladı.İkili iş birliği protokolleri imzalandıProgram kapsamında Rektör Prof. Dr. Budak, Özbekistan’ın farklıyükseköğretim kurumları ile Ege Üniversitesi arasında eğitim öğretim vearaştırma geliştirme alanlarında iş birliği protokolleri imzaladı.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

instagram takipçi satın al
hack forum hacker sitesi gaziantep escort escort gaziantep
tokat escort muğla escort hack forum bahis forum deneme bonusu forum babilbet giriş fethiye escort bahis siteleri deneme bonusu veren siteler cosmiczozo.org